Høringssvar fra lars Hellestø

Dato: 14.12.2020

NEI til tvangsvaksinering av fastleger