Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 190716

Dato: 15.12.2020


Denne høringsfristen er alt for kort for et så alvorlig og viktig tiltak som er så omfattende og kan ha så store konsekvenser for folkehelsen. Å sette leger i en slik rolle er utfordrende på mange måter, både etisk, faglig og menneskelig.

Sett ny høringsfrist til medio januar!

Sørg for et offentlig ordskifte og løft frem de utfordringer dette bringer for å ta informerte uavhengige valg for både pasienter og leger.