Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 190240

Dato: 15.12.2020

Jeg begynner ved å sitere en del av teksten i den hippokratidke ed som alle leger skriver under på:

"Jeg skal bruke diett til de sykes beste etter egen evne og vurdering og avstå fra å skade eller gjøre urett. Jeg skal ikke gi noe dødelig legemiddel til noen eller gi råd om noe slikt."

https://sml.snl.no/hippokratiske_ed

Her er mine tanker kring det hele:

Hvis leger skal pliktes å gjennomføre vaksinasjoner som de ikke vurderer som et sikkert legemiddel så bryter de mot den hippokratiske ed.

Med erfaringer fra svineonfluensavaksinen sine bivirkninger så tror jeg at mange leger er i tvil om nye vaksiner som er hasteprodusert.

Dessuten så er forslaget om plikt, en umulig oppgave å gjennomføre for den enkelte lege som har tusenvis av mennesker i sin pleie. For dem å "plukke ut" og vurdere hvem som skal ha vaksine, er å tilskrive dem gudaktige evner og ikke det minst en makt som ikke har på legekontorene å gjøre i det heletatt.

Denne makten har (og skal ha) kun den enkelte individ i eget liv.