Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 731279

Dato: 14.12.2020

Alt for risikabelt med vaksinering på dette tidspunkt. Vaksinering skal uansett være frvillig.