Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 164341

Dato: 15.12.2020

Vaksinen(e) er ikke testet for kort og langtids bivirkninger.

Selskap som utvikler vaksiner er fritatt ansvar for på bivirkninger.

Vaksinering skal være frivillig og leger skal fortsatt ha tausehetsplikt.