Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 110711

Dato: 14.12.2020

Leger må selv få velge om de skal bidra til at egne pasienter blir vaksinert. Ingen plikt.