Høringssvar fra Ingrid Lone-Hjelvik

Dato: 15.12.2020

Ønsker ikkje at fastlegen skal belastes med dette, vaksinen mot korona er noko ALLE veit om. Det blir fremma i media kvar einaste dag omtrent, alle er klar over at vaksine er på veg.

Dei som ønsker å ta vaksinen kan sjølv ta ansvar for dette, dette minner meir om eit slags forsøk på tvangsvaksinering (berre fint innpakka).

Dei som ønsker å ta vaksinen, kjem nok til å ta den. Uten nokon påminning eller "press" frå fastlegen sin. I tillegg vil eg tru at fastlegene er MEIR enn nok belasta frå før med arbeidsoppgaver.