Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 403426

Dato: 11.12.2020

Jeg er imot tvangsvaksinering mot covid-19.