Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 104222

Dato: 12.12.2020

Hei.

Dette kan ikke være sant? At dere skal mute leger med økonomisk kompensasjon for å tvinge på friske mennesker et vaccin som er framskyndet for et virus med en dødelighet på 0,12% (FHI). Etter 70 år av å ha prøvd å finne et vaccin not corona-virus uten hell, har nå plutselig legemiddelindustrien på ca 8 måneder magisk funnet mirakelkuren..? Og dette vil dere tvangsinjisere i friske mennesker og barn, samtidig som dere skal fraskrive dere alt ansvar for eventuelle bivirkninger. Nei, dette må stoppes og det må stoppes nå! Dere dreper mer mennesker enn viruset allerede nå med deres ulovlige og grunnlagsfrie restriksjoner. Avsaknaden av vitenskaplig grunnlag i deres bestemmelser er skremmende og at dere fortsetter bruke pcr-testen, vars oppfinner selv sier ikke fungerer for å få korrekte svar, spesielt ikke med sykluser over 30 (dere bruker opp til 45),og da bruker dette som middel for å skremme mennesker. Nei, nå må det være nok fiction og mer sanning. Dere kan ikke fortsette å ødelegge liv med deres tiltak. La de som vil injiseres med et ukjent og hittil uprøvd vaksine få gjøre det, men la oss andre leve etter fakta og vitenskap i frihet.