Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 259377

Dato: 13.12.2020

Min bakgrunn. Sykepleier, relevant erfaring, arbeidet på blodbank da HIV virus testing ble innført.
Utdanning i laboratorie arbeid, var derfor på først test teamet til blodbanken. Sertifisert til å sette vaksiner. Erfaring fra Sagene bydel der de var bydelslege, fastlege og barnelege/ helsesykepleier og laboratorium.
1. Det er viktig å identifisere hvem som skal tilbys vaksine. Hvem har gjennomgått Corona19 infeksjon? At en person har hatt symptomer eller ikke sier ingenting om gjennomgått sykdom.
Nåværende testing er ikke pålitelig. Derfor kan dem som har gjennomgått sykdommen og blir vaksinert evt. få bivirkninger. Skal dem som har gjennomgått sykdommen vaksineres i det hele tatt? Dette er pr i dag ukjent. Gravide og ammende skal heller ikke ha vaksine, stor utfordring å sikre disse. Når kan denne gruppen evt vaksineres?
Praksisen på blodbanken var at hver giver måtte fylle ut egen erklæring og i tillegg gikk sykepleier gjennom svarene med blodgiverne. Ved den minste tvil måtte lege konsulteres. Det er tross alt legen som har siste ordet og sykepleier har et stort ansvar i denne prosessen.
2. Utførelsen av vaksineringen ser jeg som et enormt prosjekt for fastlegene. Forarbeid med testing, diagnoser osv osv. Prosedyren etter vaksinering er at pasienter må vente i 30 minutter etter at vaksinen er satt pga faren for profylaktisk sjokk, noe som allerede har oppstått som bivirkning med test personer. Dersom anafylaktisk sjokk skjer utenfor legekontoret må en ha utstyr til å håndtere den krisen øyeblikkelig. Kan ikke vente, da døde pasienten.
Håndtering av vaksinen som må oppbevares eskstremt kaldt er en annen utfordring. Mye må legges til rette praktisk og dette forarbeidet er ekstremt viktig.
3. Gi fastlegene nok ressurser slik at de kan og hjelpe faste pasienter. Veien blir til mens en går.
Det var en vanskelig tid for oss på blodbanken når en ny sykdom skulle identifiseres og andre skulle beskyttes. Etterhvert lærte vi og nå er den sykdommen under kontroll i vår verden. Men det krevde mye resurser av kompetente fagpersoner. Håper at denne utfordringen blir løst på en skikkelig måte. Mener ut fra etiske verdier at vaksineringen må være frivillig. Mer tvang nå er det siste vi trenger. Skal dette lykkes må befolkningen være med Staten som har makten og legger føringen.
AØS