Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 129820

Dato: 15.12.2020

Høring – forslag til endringer i forskrift om nasjonalt vaksinasjons-program – plikt for fastleger til å bidra til at egne listeinnbyggere blir vaksinert mot covid-19.

Såfremt dette medfører vaksinering ved tvang, så er svaret på dette nei. Leger skal i det tilfelle ikke ha plikt til å bidra til at egne listeinnbyggere blir vaksinert mot covid-19.

Denne vaksinen skal i alle tilfeller være frivillig, og det skal IKKE innføres restriksjoner og sanksjoner mot personer som velger å si nei til denne vaksinen, verken karantene, redusert bevegelsesfrihet, oppsigelser fra arbeid eller annet. Vi er alle herre over egen kropp og ingen skal utsettes for tvang. Vaksinen skal være tilgjengelig for alle de som er utsatte og bekymret, og det er godt nok til at de får beskyttelse.