Høringssvar fra Bodil Rygh

Dato: 15.12.2020

Nei,fastlegen skal ikke gis myndighet til å vaksinere pasienter mot covid 19 om de ikke selv ytrer ønske om det.