Høringssvar fra Birk Aigner

Dato: 14.12.2020

Jeg mener forslaget er bra, men at ting bør omformuleres med trykk på at dette ikke innebærer tvang og at vaksine fremdeles vil være frivillig. For at vaksinasjon skal være så vellykket som mulig er det viktig at en lovendring ikke skaper mer splid og usikkerhet enn nødvendig. Jeg mener også at høringsfristen er noe kort.