Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 781775

Dato: 12.12.2020

Jeg vil takke nei til at min fastlege eller noen som helst får myndighet til å pålegge meg å vaksinere meg. Jeg og min familie og mine venner ønsker å velge dette selv. Vi vet ikke det eksakte innholdet i vaksinen. Det verserer ulik informasjon om dette som gjør at man må kunne velge dette på fritt og informert grunnlag.