Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 634482

Dato: 14.12.2020

Fastlegene bør ikke bli presset til å bidra til vaksinering av pasientene på listen sin.