Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 663322

Dato: 14.12.2020

Jeg er uenig i dette forslaget.. Det må være opp til den enkelte å avgjøre om man vil vaksinere seg eller ikke.