Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 166019

Dato: 15.12.2020

Dette er totalt uhørt, dette er ikke et demokrati verdig. Vær enkelt politiker står ansvarlig for evt senskader av disse vaksinene. Det nytter ikke å skjule seg bak industrien etterpå, det er hver enkelt av dere 169 som sitter med ansvaret til syvende og sist.

En vanlig vaksine tar mellom 4-6 år å utvikle, så her må dere stoppe opp å tenke dere om.