Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 145125

Dato: 15.12.2020

Jeg mener at det å endre dette til en plikt for fastleger ikke blir riktig. Ordlyden bør endres slik at det ikke blir plikt. Man vet lite eller ingenting om bivirkninger av Covid 19 vaksinene som har kommet eller kommer i framtiden.

En nedstenging av samfunnet er kostbart for land og folk, og selvfølgelig vil storting, regjering og næringslivet unngå dette ved å vaksinere alle innbyggere. Men storting og regjering må ikke føre plikt over fastleger eller senere kanskje plikt over innbyggerne til at alle MÅ ta vaksinen.