Høringssvar fra Fred Kalland

Dato: 13.12.2020

Nå får staten sannelig ta seg sammen igjen å slutte å klå med fingrene sine der de ikke hører hjemme!
Fastlegen er ikke og vil aldri bli statsapparatets lakei...
Folk vet bedre å ta vare på sin egen helse enn det staten formoder at den gjør.
Der går linja!