Høringssvar fra Anders Konradsen

Dato: 15.12.2020

Enhver har rett til å bestemme over egen kropp. Dette er en ny vaksine som ingen kjenner langtidsbivirkninger/bivirkninger av, med ny teknologi, som ikke tidligere er brukt på mennesker. Vaksinasjon MÅ være frivillig.