Høringssvar fra Cristian Bühler

Dato: 11.12.2020

Det bør presiseres at vaksinen er frivillig å ta for allmennheten. Slik det står skrevet kan det leses som fastlegene skal påse at alle tar den.