Høringssvar fra Tone Gunn Frustøl Eriksen

Dato: 15.12.2020

Dette er jeg helt i mot. En vaksine må være frivillig og ikke noe man blir direkte eller indirekte påtvunget. I tillegg bør høringsfristen forlenges hvis dette skal fremstå som troverdig. Hvert individ bør få bestemme selv om de ønsker en vaksine eller ikke.