Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 150525

Dato: 15.12.2020

Høringsfristen må forlenges.