Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 537471

Dato: 14.12.2020

Jeg motsetter meg til forslag til endringer i forskrift om nasjonalt vaksinasjonsprogram - vaksinasjon mot Covid-19