Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 795100

Dato: 14.12.2020

NEI! til

"forslag til endringer i forskrift om nasjonalt vaksinasjonsprogram – vaksinasjon mot covid-19"