Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 723420

Dato: 14.12.2020

Fastlegene bør ikke pålegges belastningen med vaksinering.