Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 174214

Dato: 15.12.2020

Å ta vaksine må selvfølgelig være frivillig og det er en grunn til den interne taushetsplikten i helsevesenet.