Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 129034

Dato: 15.12.2020

Hei

Jeg er for full valgfrihet og taushetsplikt angående helse og vaksine.