Høringssvar fra Bente Bråthen

Dato: 15.12.2020

En vaksine må være tuftet på frivillighet. Ved å tvinge folk kan man ikke si at vi har et demokratisk styresett. Og det er det svært viktig å opprettholde.