Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 334473

Dato: 11.12.2020

Vi lever i et fritt land, demokrati. Jeg vil forsettte å ha mitt fri valg til å ta vare på egen helse, mitt ansvar.