Høringssvar fra 5P (Peace Partners for People, Plants and Planet)

Dato: 15.12.2020

Hei

Denne høringen har for kort frist og ber om utsettelse til 21.12.

Dette er IKKE et innspill og skal derfor ikke publiseres

Med vennlig hilsen

5P (Peace Partners for People, Plants and Planet)

v/Per Halle