Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 484272

Dato: 14.12.2020

Tvangsvaksinering bør ikke bli innført for et virus som har en dødelighet på knapt 0.1%. Det er jo ikke akkurat Ebola eller Svartedauden vi snakker om her. Med en vaksine som knapt er testet for negative alvorlige langtidseffekter kan medisinen bli like ille som sykdommen. Pfizer-vaksinen har så langt mulighet for alvorlige negative bieffekter blant annet for de som har allergier av betydning, og det er det en god del av her til lands

Hittil er det 2 av ca 40 000 forsøkspersoner som fikk alvorlige bivirkninger. Hvis Norges befolkning vaksineres snakker vi rundt 250 personer med slike bivirkninger, og om vi husker svineinfluensavaksinen som heller ikke var testet medførte den mulighet for narkolepsi og andre effekter som er livsødeleggende.

La det bli opp til hver enkelt om de vil vaksinere seg. Tvangsvaksinering er siste utvei for noe som kan ødelegge samfunnet som helhet, og slike virkemidler bør kun være aktuelle når alt annet er utprøvd.