Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 470454

Dato: 14.12.2020

Syemmer ikke for dette. Vaksinering skal være frivillig.