Høringssvar fra Ingar Pedersen

Dato: 12.12.2020

Jeg synes det er forkastelig å skulle ta fra enkeltmennesket sin rett til egen kropp og helse.

Samt det å skulle overvåke hver enkelt og hvilke valg vi gjør for egen helse og trygghet.

Ingar Pedersen