Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 799168

Dato: 14.12.2020

Vaksinen må bygge på frivillighet og ikke tvang.... Mvh May Gunn som ikke skal ha den !