Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 875362

Dato: 14.12.2020

Vi vet alle at "fort og gæli", ofte blir det. Nå bør man ta ett skritt tilbake og puste. Selve fremdriften av vaksinen er en ting, nemlig for hurtig og for liten kunnskap om senvirkninger av mange slag. Dokumentasjonen er ikke god nok hittil.

Hvis man ser i historien, vet man at langtidskonsekvenser kan dukke opp, etter vaksiner og særlig der det har vært eksperimentelt. Denne vaksinen vi nå har foran oss, er altfor lite utprøvd og innebærer alvorlige inngripen i hele mennesket. Derfor bør dette angripes med største varsomhet. De langtrekkende konsekvensene f.eks. for neste generasjon, vet vi intet om. Det er farlig å tukle for mye med naturen, noe vi dessverre gjør i for stor grad på flere fronter.

Selve prosessen for Høringen må ansees uetisk, slik den siste Høring for alvorlige forhold var.

Hvordan tenker myndigheter? Vi har adventstid, der folk helst vil prøve å få til en så god jul som mulig.

Hvordan tror noen at det er greitt å ha en Høring på fem- 5 - dager (minus helg), når temaet er så komlekst og alvorlig for enhver borger? Det virker helt uten etikk og logikk. Det var noe lignende som skjedde sist, der også Norsk Forskningsråd knapt fikk tid til å snu seg. Man må spørre om dette er en bevisst politikk, slik at færre får uttalt seg.

En slik Høring må avsluttes her og nå og gjenopptaes over Nyttår, og kanskje etterat noen har sett grundigere gjennom hva vi begir oss ut på.

Vi taler om demokrati. Det blir skremmende, når man skal pålegge fastleger og "tvangsvaksinere" norske borgere. Det blir en ubehagelig følelse av bruk av makt, som vi bør avholde oss fra.

Det virker som vi beveger oss ut på tynn is. Mange er blitt preget av stor frykt, blant annet av opphausing i media. Når man skal behandle så livsviktige forhold, er det ihvertfall ikke frykten som skal styre.

Dette må det brukes langt mer tid på, og tvang skal opphøre.