Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 165312

Dato: 15.12.2020

Hei. Jeg er uenig i at fastlegen skal bli forpliktet til å vaksinere pasientene sine mot Covid 19. Det bør være helt frivillig om en skal la seg vaksinere eller ikke.