Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 100642

Dato: 14.12.2020

Nei, fastlegene skal IKKE ha vaksinasjonsplikt overfor sine pasienter. Vi skal IKKE innføre tvangsvaksinering i Norge. Dette MÅ være frivillig.