Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 239653

Dato: 13.12.2020

Jeg vil gjerne uttrykke sterk motvilje mot at fastelger skal pliktes til dette. Med tanke på hvor liten tidsfrist det har blitt gitt her, synes jeg det mer ligner på tvangsvaksinering. Dette bryter med menneskerettigheter, og dette ber jeg om at ikke trer i kraft. Jeg ber også om utsettelse på frist, så flere rekker å uttale seg.