Høringssvar fra Bjørn Olav Evensen

Dato: 13.12.2020

Jeg har yrkeserfaring med å være pilot i SAS (1986-2014) og med ambulanse flyvning for Norving i Nordnorge (83-86)

Forslaget til forandring av lovverket er jeg sterkt i mot i den retning det er tenkt.

Høringsfrist som frarøver folk og fagorganisasjoner til å uttale seg pga. korte frist og lite opplysning

Teksten i §6 lest mellom, linjene gir politikerne anledning til i realiteten tvangs vaksinere befolkningen med loven i hånden og dekke seg bak den påståtte pandemien.

Statistisk er covid en influensa med ferre døde enn under en vanlig influensa sesong.

Pandemien er grunnlagt på en PCR test som er slaktet av forskere verden over.

Stikkord; Corman-Drosten, Borger-Kammerer og Eurosurveillance.

Farmasi selskapene har forhandlet seg frem til immunitet mot søksmål ved senskader pga vaksinen.

Bare dette burde få folkevalgte politikere til å sette ting i perspektiv.

Under min tid som øverst ansvarlig for sikkerheten ombord i en flymaskin ,gjennom flere 10år, har utførelsen alltid vært tuftet på kunnskap ,åpenhet og ærlighet. Hadde disse prinsippene blitt brutt enten av meg eller av noen i min besetning hadde det fått store følger.

Er det penger og makt som går foran demokrati og sikkerhet ?

Mvh Bjørn Olav Evensen