Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 190319

Dato: 15.12.2020

Jeg er uenig i å bruke tvang mot leger i dette spørsmålet. Det er IKKE nødvendig at leger legger press på pasienter, Etter måneder med å ha blitt overøst med Covid 19 artikler i alle aviser og enorm mediedekning er alle så vel informerte at alle vil søke å få den vaksinasjon de måtte ønske.

Alle er engasjerte i dette spørsmålet.

Dessuten er det ikke alle som vil ta vaksinen.

Jeg tilhører f.eks. en aldersgruppe med veldig lav statistisk nivå for skadelige virkninger. Jeg har ingen kontakt med eldre mennesker og besøker aldri sykehjem og mange i min situasjon vil nok velge å ikke vaksinere seg.

Dessuten har vaksiner vist seg å ha bivirkninger som man ikke forutså. For noen år siden viste det seg at vaksiner årsaket nedgang i fruktbarhet og dette var tilsiktet av produsentene. Menigmann visste ikke noe om det. Saken ble så vidt jeg husker tatt fram i offentlig debatt via biskoper i et kirkesamfunn i Afrika.

Slike overtramp vil vi ikke ha, og et tvangssamfunn vil vi heller ikke ha.