Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 116315

Dato: 15.12.2020

Vaksinering må være frivillig. Man kan ikke pålegge fastleger å vaksinere. Nei til høringsutkastet.