Høringssvar fra Renate Hansen

Dato: 14.12.2020

Jeg er imot tvang i forbindelse med helsetjenester. Vaksiner må være frivillige ellers er det voldsutøvelse mot individet. I dette tilfelle er også faren for langtidsskader ikke ivaretatt, siden 1 års testing (mindre enn det) ikke er nok til dette. Jeg håper at vi fortsatt får leve i et demokrati, hvor vi kan velge selv hva vi ønsker.