Høringssvar fra Berit Anne Einang

Dato: 15.12.2020

Høringssvar

Jeg fritar herved min fastlege, Karsten Melø, fra den plikten dere i denne høringen pålegger ham.
Jeg vil absolutt ikke at han skal gjøre seg bryderiet med å innkalle meg til vaksinering med den livsfarlige vaksinen og slik sett bli medansvarlig for min død, eller skade som følge av bivirkninger av denne uutprøvde vaksinen.
Å utsette det norske folk for igjen å være prøvekaniner for en potensielt livsfarlig vaksine vil bli undergangen til maktsystemet i Norge.
Dere skal få sanne mine ord!!!
Med vennlig hilsen
Berit Anne Einang