Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 115236

Dato: 14.12.2020

Vaksinen skal ikke tvinges på folk