Høringssvar fra Vigdis Bolstad

Dato: 14.12.2020

Q Svaret er NEI.vaksiner skal være frivillig,denne er ikke forsvarlig testet ut.