Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 391684

Dato: 11.12.2020

Jeg sier nei til tvangsvaksinering!! Vaksinering må skje på frivillig basis.