Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 606243

Dato: 14.12.2020

Jeg er i mot en lovendring som gir fastleger plikt til å sørge for at alle pasienter blir vaksinert. Jeg forbeholder meg retten til selv å velge om jeg skal ta en vaksine, enten det er mot covid 19 eller noen annen vaksine.