Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 166233

Dato: 15.12.2020

Nei til forslag om endring av forskriften for nasjonalt vaksineprogram, covid-19.