Høringssvar fra Inger Kristine Rudskjær

Dato: 15.12.2020

Jeg er imot tvang av vaksinering, altså forslaget til høring.